Mestský park pod hradbami
projekt Mesta Skalica

Dotazníkové šetrenie je ukončené. V prieskume, ktorý sa uskutočnil od 16. marca do 15. mája, sa viac ako 1000 respondetov podelilo o svoje nápady a návrhy, ako najlepšie využiť súčasný priestor pre Mestský park pod hradbami. Všetka spätná väzba bude v nasledujúcich týždňoch zosumarizovaná a poslúži ako podklad pre súťaž návrhov, kde architektonické štúdiá vypracujú konkrétne vizualizácie parku. Ďakujeme, že ste sa zapojili.

Priebežné informácie o projekte môžete sledovať na facebookovej stránke mesta: https://www.facebook.com/strankamestaskalica